สิทธิรับมรดกของบุตรนอกกฎหมาย

สิทธิรับมรดกของบุตรนอกกฎหมาย

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดา หลักกฎหมายโดยทั่วไปถือว่าเป็นบุตรที่ไม่มีสิทธิรับมรดกของบิดาที่เสียชีวิตได้ แต่มีข้อยกเวันว่าถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดามีพฤติการณ์รับรองว่าเป็นบุตร จะถือว่าเด็กมีสิทธิรับมรดกของบิดาเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งจะแตกต่างจากเรื่องบุตรนอกกฎหมายกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาภายหลัง คือ บุตรนอกกฎหมายที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสในภายหลังหรือศาลพิพากษาว่าบุตรนอกฎหมายเป็นบุตรช อบด้วยกฎหมายของบิดา)

ส่วนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองในที่นี้ เป็นการรับรองโดยพฤติการณ์โดยข้อเท็จจริง ไม่ใช่โดยกฎหมาย ถึงจะรับรองไว้อย่างไรก็จะไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น สิทธิของบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองในที่นี้จึงมีเพียงสิทธิในการรับมรดกของบิดาได้เท่านั้น

กรณีใดเป็นพฤติการณ์ที่บิดาให้การรับรองนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ จึงต้องดูจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป มีคดีหลายคดีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นพฤติการณ์ที่บิดาให้การรับรองว่าเด็กเป็นบุตร เช่น สมัยก่อนต้องมีการไปแจ้งสูติบัตรเด็กเกิดที่อำเภอหรือเขต บิดาก็ไปแจ้งสูติบัตรว่าตนเป็นบิดาเด็ก หรือบิดาให้เด็กใช้นามสกุลของบิดา หรือเมื่อเด็กโตเข้าโรงเรียนบิดาไปโรงเรียนแสดงตนว่าเป็นบิดาเด็ก และเคยมีคดีที่ศาลตัดสินไว้ว่า แม้กระทั่งภาพถ่ายของบิดาที่โอบกอดหญิงที่เอามือลูบครรภ์ของหญิง เมื่อเด็กในครรภ์คลอดออกมาถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่ให้การรับรองว่าเด็กเป็นบุตรไว้แล้ว เป็นต้น

พฤติการณ์ของบิดาที่ส่งเสียเลี้ยงดูและยอมรับว่าเป็นลุก ซึ่งเป็นที่รู้ของคนทั่วไปเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นการรับรองบุตรของบิดาได้ ดังนั้น ถ้าบิดาไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินหรือกิจการของบิดาไว้ แต่ถ้าบิดาได้รับรองว่าบุตรนอกกฎหมายเป็นบุตรของตนไว้ แม้ว่าเด็กจะยังคงเป็นบุตรไม่ชอบด้วย กฎหมายของบิดาอยู่ต่อไป แต่ถือว่าบุตรนอกกฎหมายคนนี้เป็นทายาทของบิดาที่มีสิทธิรับมรดกของบิดาด้วย ซึ่งหากบิดาตายและทายาทอื่นไม่ยอมรับคงจะต้องโต้แย้งกันในคดีแบ่งมรดกของบิดาในระหว่างทายาททั้งหลาย
ต่อไป

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์