ดอกผลของสินส่วนตัว

ดอกผลของสินส่วนตัว

ผู้ใดมีเงินฝากในธนาคารก่อนจดทะเบียนสมรสเท่าใด เงินจำนวนนั้นก็จะเป็นสินส่วนตัวของผู้นั้นต่อไป แม้ต่อมาผู้นั้นจะแต่งงงานจดทะเบียนมีคู่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย เงินในบัญชีธนาคารก็ยังเป็นของเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝากต่อไป เพียงแต่ถ้ามีดอกเบี้ยเงินฝากเกิดขึ้นจากเงินฝากเดิมที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสจำนวนเท่าใด ดอกเบี้ยจากเงินฝากจำนวนนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างจดทะเบียนสมรส ดอกเบี้ยเงินฝากจากต้นเงินฝากเดิมจึงเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยา หรือถ้ามีกรณีพิพาทโต้แย้งกันในภายหลังว่า เงินฝากเดิมจึงเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยา หรือถ้ามีกรณีพิพาทโต้แย้งกันในภายหลังว่าเงินฝากเดิมไ้ดใช้จ่ายหมดสิ้นนั้นแล้ว และมีเงินฝากในธนาคารเพิ่มขึ้นในภายหลัง และพิสูุจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ามีเงินฝากธนาคารหลังจากจดทะเบียนสมรสจำนวนเท่าใดแล้ว เงินฝากจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะกลายเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยาได้

เช่นเดียวกันถ้าเป็นบ้านเช่าซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ใด ถ้ามีการขายบ้านเช่าไป เงินที่ได้จากการขายก็ยังเป็นสินส่วนตัวของผู้นั้น แต่ถ้าไม่มีการขายบ้านเช่าและผู้นั้นแต่งงานไป ค่าเช่าบ้านที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานแล้วทางกฎหมายถือว่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัว ถือว่าค่าเช่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยา กรณีมักเป็นปัญหาพิพาทกับผู้ที่มีอพาร์ตเม้นท์ให้เช่าเพราะรายได้จากค่าเช่าที่เก็บได้สูงมาก

กรณีจะแตกต่างกับการซื้อที่ดินไว้ก่อนสมรส ซึ่งต่อมาที่ดินแปลงที่ซื้อไว้มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ดินที่ซื้อมา เพราะราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากเดิมหลังจากการสมรสไม่ใช่ดอกผลของที่ดินนั้น ที่ดินมีอยู่ก่อนสมรสจะยังคงสภาพเป็นสินส่วนตัวอยู่เหมือนเดิม มูลค่าส่วนต่างของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากราคาเดิมไม่ใช่ดอกผลของที่ดินแต่อย่างใด เช่น ซื้อที่ดินไว้ในราคา 1 ล้านบาท ต่อมาหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรส มีคนมาเสนอราคาขอซื้อที่ดินแปลงนี้ สมมติว่าในราคา 2 ล้านบาท มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ล้านบาท จะไม่ใช่ดอกผลของที่ดิน เจ้าของที่ดินจึงเป็นเจ้าของเงินค่าขายที่ดินได้ทั้ง 2 ล้านบาท เพียงคนเดียว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิร่วมด้วย

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์