ทำิพินัยกรรมในส่วนสินมรดก

ทำิพินัยกรรมในส่วนสินมรดก

สามีทำพินัยกรรมมอบให้ทนายความเก็บไว้ ดิฉันเห็นเอกสารที่สามีถ่ายเก็บไว้โดยบังเอิญ สามีทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินที่ดิฉันอาศัยอยู่ให้ภรรยาและลูกที่เกิดกับภรรยาเก่าของเขา บ้านหลังนี้ใส่ชื่อสามีคนเดียวเพราะตอนกู้เงินสามีทำงานมีรายได้แน่นอนธนาคารจึงให้เครดิตมากกว่าดิฉันซึ่งเป็นเซลล์ รายได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย หลังจากซื้อบ้านแล้วดิฉันมีรายได้มากกว่าสามี จึงนำเงินไปผ่อนชำระมากขึ้นทำให้สามารถปลดจำนองได้เร็วขึ้น การที่สามีมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านคนเดียวเขามีสิทธิที่จะยกให้ผู้อื่นได้หรือไม่ เพราะบ้านหลังนี้ซื้อหลังจากเราแต่งงานกันแล้ว และดิฉันเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยการตาย การหย่า หรือศาลมีคำพิพากษา สินสมรสจะแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างสามีภริยา แต่ในระหว่างที่การสมรสยังไม่สิ้นสุดคู่สมรสฝ่ายใดจะทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้แก่บุคคลใดนั้น สามารถทำได้เนื่องจากเป็นการจัดการสินสมรส เพราะเป็นการจำหน่ายสินสมรส ซึ่งจะมีผลเมื่อคู่สมรสผู้จำหน่ายถึงแก่ความตาย หลักของการทำพินัยกรรมในส่วนของสินสมรสกฎหมายจึงบังคับไว้เพียงว่า สามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจะทำพินัยกรรมจำหน่ายสินสมรสเกินกว่าส่วนของตนไม่ได้ ถ้าฝืนทำไป พินัยกรรมนั้นจะไม่มีผลบังคับถึงสินสมรสที่เกินส่วน แต่จะมีผลเฉพาะสินสมรสที่เป็นส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้แ่ก่ผู้อื่นเกินกว่าส่วนของตนแล้ว ผลคือพินัยกรรมนั้นมีผลบังคับได้เฉพาะสินสมรสส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น นอกจากนี้แม้คู่สมรสของผู้ทำพินัยกรรมจะให้ความยินยอมก็ยังไม่มีผลถึงสินสมรสของคู่สมรสที่ให้ความยินยอม เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2509 ห้องแถวเป็นสินสมรสของสามีภริยาคนละครึ่ง หากสามีทำพินัยกรรมยกห้องแถวหลังนี้ให้บุคคลอื่น ก็ถือว่าสามีทำพินัยกรรมเกินส่วนของตน แม้ภริยาจะลงชื่อยินยอมให้ทำพินัยกรรม พินัยกรรมก็ไม่มีผลผูกพันส่วนของภริยากึ่งหนึ่งในห้องแถวนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 441-443/2518 สามีทำพินัยกรรมเกินส่วนของตนในสินสมรส พินัยกรรมนั้นหาได้เสียไปทั้งหมดไม่ คงมีผลใช้บังคับได้เฉพาะสินสมรสส่วนที่เป็นของสามี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2540 ถ้าสามีทำพินัยกรรมยกสินสมรสทั้งหมดให้คนอื่น คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าพินัยกรรมไม่มีผลผูกพันสินสมรสส่วนที่เป็นของโจทก์ได้

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์